Min Tid – timeregistrering

Universitetet i Bergen har besluttet √• benytte Min Tid for registrering av fleksitid, avspasering mm. for teknisk og administrativt ansatte. Min tid vil bli implementert i l√łpet av h√łsten 2017 og v√•ren 2018.

UiB har ogs√• tatt i bruk Bluegarden Mobil i 2017. Bluegarden Mobil gir bla. tilgang til √• se l√łnnsslipp, registrere reiseregning, og registrere fleksitid via mobiltelefonen.

Min Tid brukes til å registrere Fleksitid, Reisetid, Avspasering, Overtid mv.

Retningslinjer for bruk av Min Tid: Retningslinjer for bruk av Min tid

Her er en brukerveiledning for registrering i Min Tid: Brukerveiledning-Bruk-av-Min-Tid-for-ansatte

Informasjon om hvordan dere tar i bruk Bluegarden Mobil: Ta i bruk Bluegarden Mobil

 

Info: Informasjon om Min Tid
Foiler : Min Tid – presentasjon 2018-01

© 2010 Universitetet i Bergen | Personal og organisasjonsavdelingen
Informasjon om lønn og personaldatasystemet PAGA ved UiB
E-post: post@poa.uib.no