Ferie ved perm-sykdom

Ansatte med permisjon uten lønn

Ansatte som har hatt permisjon uten lønn skal også registrere avviklet ferie i PagaWeb. Dersom den ansatte ikke kan gjøre dette selv, må leder sørge for å registrere dette for dem. Ansatte som har ferie i permisjonstiden, har tidlige fylt ut skjemaet «Opplysninger om ferie for ferieåret 20xx ved permisjon uten lønn. Dersom du på dette skjemaet har oppgitt at du skal avvikle ferien i permisjonstidene, vil du ha fått utbetalt disse feriedagene som lønn. All ferie skal likevel registreres i PagaWeb.

Ansatte som har vært delvis sykemeldt i dette året

Ansatte som er delvis sykemeldt har anledning til å avvikle ferien sin under sykemeldingsperioden. De har derfor ikke rett til å få overført mer enn maksimalt 14 feriedager til neste år. Dersom du har oppgitt ferien på del D på sykemeldingsblanketten, vil dette normalt allerede være registrert på deg. Dette vil du se dersom du kontroller Ferieregnskapet ditt. Dersom dette ikke er registrert på deg må du ikke registrere dette tilbake i tid nå. Send en e-mail til Elisabeth.Valle@adm.uib.no, så vil hun gi tilbakemelding på hvordan dette skal gjøres.

Ansatte som har vært 100% sykemeldt

Ansatte som har vært 100% sykemeldt store deler av året har rett til å overføre 14 feriedager til neste år, men de kan i tillegg søke om å få utbetalt lønn for ikke avviklede feriedager ut over disse 14 dagene. Du sender da en søknad om å få utbetalt lønn for uavviklede feriedager til din leder som vil sørge for å behandle denne søknaden. Dersom du er sykemeldt og ikke selv kan søke om å få overført 14 feriedager til neste år, vil leder sørge for at dette blir registrert i PagaWeb for deg.

© 2010 Universitetet i Bergen | Personal og organisasjonsavdelingen
Informasjon om lønn og personaldatasystemet PAGA ved UiB
E-post: post@poa.uib.no