Sidegjøremål – registrering

Alle ansatte skal søke om å få godkjent sidegjøremål. Prinsipper for sidegjøremål for ansatte ved Universitetet i Bergen kan du lese om i regelsamlingen, pkt 3.1.5 Se ellers brev datert 7.11.2013 (sak 2013/10760) Det er laget en veiledning for hvordan dette tilleggskjema skal brukes i Personalportalen, se her:

Brukerveiledning for ansatte – registreringsskjema for egne sidegjøremål i Personalportalen

© 2010 Universitetet i Bergen | Personal og organisasjonsavdelingen
Informasjon om lønn og personaldatasystemet PAGA ved UiB
E-post: post@poa.uib.no