Foreldrepermisjon

Skjema ‚ÄĚForeldrepermisjon‚ÄĚ brukes til √• s√łke om foreldrepermisjon med l√łnn for mor/far.

Dersom du skal ha foreldrepermisjon uten l√łnn skal du ikke bruke dette skjemaet. Da bruker du skjema for ‚ÄĚPermisjon eller tidsbegrenset redusert stilling‚ÄĚ

Medarbeider m√• s√łke n√¶rmeste leder om foreldrepermisjon senest 3 m√•neder f√łr forventet permisjonsstart. Foreldrene skal ogs√• fylle ut skjemaet Krav om ytelse ved f√łdsel og adopsjon. Se informasjonsside hos NAV, og sende dette til NAV Trygd. (Hvis ikke NAV har mottatt dette fra personen som skal i foreldrepermisjon f√•r ikke arbeidsgiver refusjon fra NAV) Det er √łnskelig at du tar kopi av dette skjemaet og sender dette til arbeidsgiver n√•r du s√łker om¬†foreldrepermisjon.

Vedlegg: Dokumentasjon¬†sendes¬†til leder/stedfortreder for leder som s√łrger for at dette blir lagt inn i Ephorte med referanse til Skjema ID i PagaWeb. Saksnummer p√• den opprettede saken ¬†i Ephorte registreres i merknadsfeltet p√• skjemaet i PagaWeb.

Dersom barnet blir f√łdt mer enn 3 uker f√łr termindato vil dette p√•virke permisjonstidens lengde. I slike tilfeller m√• barnets f√łdselsdato meldes til administrativ leder p√• avdelingen for eksempel via e-post.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I menyen til venstre finner du Skjema/Oppgaver. Klikk p√• arkfane ‚ÄĚNytt skjema‚ÄĚ. Du √•pner skjemaet ved √• klikke p√• skjemaet.
Dersom du klikker p√• sp√łrsm√•lstegn-symbolet vil du f√•r frem informasjon om hvordan feltet skal fylles ut. Alle felt som er merket med * m√• fylles ut.
For √• legge til foreldrepermisjonen klikker du p√• det gr√łnne krysset. Du f√•r da frem en dialogboks hvor du registrerer foreldrepermisjon og eventuell ferie.
Når skjema er ferdig utfylt, trykker du på Send-knappen nederst i skjemaet, velg Til godkjenning og send skjemaet Til leder
____________________________________________________________________________________________________________________

Opplysninger om foreldrepermisjon

Her registrerer du opplysninger om foreldrepermisjonen.
Dekningsgrad:¬†¬†her velger du¬†om du √łnsker foreldrepermisjon med full l√łnn, eller om du √łnsker √• ta ut foreldrepermisjon med 80% l√łnn.
Merk at termindato også må fylles ut.

Status st√łnadsdager med foreldrepenger

Disse feltene gir deg en oversikt over hvor mange st√łnadsdager som er tilgjengelig. N√•r du legger til foreldrepermisjon ved √• klikke p√• det gr√łnne krysset nedenfor, vil gjenst√•ende dager endre seg etter hvert som du lagrer datoer for n√•r du tar ut foreldrepermisjon. N√•r du har tatt ut all tilgjengelig foreldrepermisjon vil feltet for ‚ÄĚGjenst√•ende‚ÄĚ dager v√¶re 0.

Uttak foreldrepermisjon og ferie

Klikk p√• det gr√łnne krysset for √• legge til foreldrepermisjon og eventuell ferie. Du f√•r da frem en dialogboks hvor du registrerer uttak av foreldrepermisjon.¬†Dersom ferie skal avvikles i permisjonstiden m√• du dele opp permisjonen i flere rader. Se eksempel : Bilde_foreldreperm
Dersom du skal legge inn flere rader for permisjon og ferie, klikker du p√• knappen «Registrer flere» for √• f√• frem dialogboksen p√• nytt n√•r du skal registrere en ny rad.
Type fravær: Velg Foreldrepermisjon for å registrere foreldrepermisjonen, eller Planlagt ferie for å registrere ferien.
Planlagt ferie (med forlengelse) brukes når du har ferie i stedet for permisjon. Dette gjelder uavhengig av om ferien legges midt inne i permisjonstiden, eller om ferien legges på slutten av permisjonstiden. Det kun er den lovbestemte ferien på 4 uker og 1 dag (21 dager) som kan forskyve uttak av foreldrepermisjonen. Ikke registrer mer enn 21 dager i forbindelse med registrering av foreldrepermisjon. Rest ferie på 4 dager må registreres på ferieskjema (ved Uib har vi totalt 25 dager)

Planlagt ferie (ved overlapping) brukes kun i de tilfeller hvor du tar ferie samtidig som foreldrepermisjon avvikles. Kan kun brukes av forelder nr 2 (som regel far) (Dette blir sjelden brukt ved UiB)

Annen part: Dersom foreldrene skal dele permisjonen, må du krysse av for annen part når du registrerer inn den delen av permisjonen som den andre parten skal avvikle.

Fravær%: Normalt vil fraværsprosent være 100, men dersom du har gradert uttak (delvis permisjon) må du skrive inn fraværsprosent i forhold til dette.

Endring av foreldrepermisjon: Nytt skjema for foreldrepermisjon m√• sendes inn ved endring av tidligere s√łknad. Her m√• hele permisjonen og ferieavviklingen registreres p√• nytt i henhold til nytt vedtak fra NAV. Skriv i merknadsfeltet at dette er en endring og henvis til tidligere skjema

© 2010 Universitetet i Bergen | Personal og organisasjonsavdelingen
Informasjon om lønn og personaldatasystemet PAGA ved UiB
E-post: post@poa.uib.no