Refusjon av utlegg

Skjema Refusjon av utlegg brukes for Ä kreve refusjon av utlegg. Dette skjemaet skal ikke brukes til Ä sÞke om reiseforskudd!
Refusjon av flyreise: Bruk reiseregning i de tilfellene flybillett skal refunderes, ikke skjema refusjon av utlegg.
Utlegg som UiB skal dekke etter avtale med den ansatte kan vÊre utgifter til bredbÄnd (ADSL), mobiltelefon, fast telefon, kontingenter/abonnenter. Disse utleggene skal registreres i skjema for Utlegg.

Underbilag: All dokumentasjon i forbindelse med utlegg som skal refunderes sendes til attestanten for avdelingen elektronisk.
Legg til vedlegg elektronisk: Du skal skanne inn underbilag og laste dem opp som elektroniske vedlegg via Personalportalen. NÄr du stÄr pÄ siste siden i skjemaet ser du at det er kommet et nytt valg nederst pÄ siden som heter Legg til vedlegg. Klikk pÄ det grÞnne krysset for Ä laste opp vedleggene.

___________________________________________________________________________________________________________________
I menyen til venstre finner du Skjema/Oppgaver. Klikk pĂ„ arkfane ”Nytt skjema”. Du Ă„pner skjemaet ved Ă„ klikke pĂ„ det.
NÄr skjema er ferdig utfylt, klikker du i Status-feltet pÄ toppen av skjemaet. Du endrer status til Registreringskontroll. I feltet Til innkurv velger du Variabel og reise . Klikk deretter pÄ Send-knappen Þverst i skjemaet for Ä sende skjemaet.
____________________________________________________________________________________________________________________

VÊr spesielt oppmerksom pÄ fÞlgende nÄr det gjelder de forskjellige refusjonstypene:

Ref. EK tjenester Egenbetalt EK tjeneste som skal innberettes etter sjablong regler registreres her og posteres pÄ konto 6905. LÞnnskontoret vil pÄ grunnlag av dette innberette den oppgavepliktige delen.
I feltet ”Beskrivelse” mĂ„ dere angi periode og type EK tjeneste som refusjonen gjelder for (bredbĂ„nd, mobiltelefon, fast telefon etc.)

Refusjon av utlegg: Dette er ikke oppgavepliktige refusjoner. I feltet ”Beskrivelse” mĂ„ dere angi Ă„rsaken til at dette ikke er oppgavepliktig. I disse tilfeller mĂ„ hele konteringsstrengen inkl. artskonto registreres i skjemaet.

Ref.skattepliktige privatutgifter: Dette er oppgavepliktige refusjoner og posteres pÄ konto 5288.

Kontering: Det er variabellÞnnsattestant sitt ansvar Ä fÞre pÄ korrekt kontostreng. Kontostreng registreres i feltet Þverst i skjemaet fÞr bilagene sendes.

Underbilag: All dokumentasjon i forbindelse med utlegg som skal refunderes mÄ sendes til attestanten for avdelingen elektronisk.
Legg til vedlegg elektronisk: Du mÄ skanne inn underbilag og laste dem opp som elektroniske vedlegg via Personalportalen. NÄr du stÄr pÄ siste siden i skjemaet ser du at det er kommet et nytt valg nederst pÄ siden som heter Legg til vedlegg. Klikk pÄ det grÞnne krysset for Ä laste opp vedleggene.

Underbilag: all dokumentasjon i forbindelse med utlegg som skal refunderes, mÄ lastes opp som vedlegg i skjemaet til attestant pÄ avdelingen.
Legg til vedlegg elektronisk: Du skal skanne inn underbilag og laste dem opp som vedlegg i reiseregningen i stedet for Ä levere underbilagene pÄ papir. NÄr du stÄr pÄ siste siden i reiseregningen ser du at det er kommet et nytt valg nederst pÄ oppsummeringssiden som heter Legg til vedlegg

© 2010 Universitetet i Bergen | Personal og organisasjonsavdelingen
Informasjon om lønn og personaldatasystemet PAGA ved UiB
E-post: post@poa.uib.no