Brukerveiledning

Her finner du en brukerveiledning som gir deg en innføring i hvordan du bruker Personalportalen

Brukerveiledning

Introduksjon til Personalportalen – januar 2017 – Foiler

 

Her finner du en oversikt over hvilke skjema du som ansatt skal bruke i PagaWeb og hvordan saksgangen for disse skjemaene er satt opp:

Saksgang for skjema som ansatte skal bruke 2017

© 2010 Universitetet i Bergen | Personal og organisasjonsavdelingen
Informasjon om lønn og personaldatasystemet PAGA ved UiB
E-post: post@poa.uib.no