VLA

OBS: Bloggen pagaweb vil ikke bli oppdatert for nye endringer i HR-portalen eller regelverk, da denne bloggen vil utg√• ved overgang til nytt l√łnnssystem 1/1-2021

Informasjon under arkfanen for «Variabel l√łnnsattestanter» er spesielt rettet mot ansatte som har f√•tt tildelt denne rollen i HR-portalen.
Variabell√łnnsattesanter (VLA)¬†har ansvar for √• kontrollere og attestere tilsendte √łkonomiskjema i PagaWeb f√łr disse videresendes til Leder/stedfortreder for leder. Det er kun ledere/stedfortredere som har budsjettdisponeringsfullmakt som skal godkjenne √łkonomiskjema.

Variabell√łnnsattestanter skal ogs√• fungere som superbrukere for sin avdeling og bist√• ansatte ved avdelingen dersom de har problemer med √• fylle ut skjema i PagaWeb.

Ved √• velge i menyen under Variabel l√łnnsattestanter vil dere f√• frem informasjon om hvordan dere skal registrere i de forskjellige skjemaene som er spesielt relevant i forhold til rollen som VLA.

© 2010 Universitetet i Bergen | Personal og organisasjonsavdelingen
Informasjon om lønn og personaldatasystemet PAGA ved UiB
E-post: post@poa.uib.no