Lønnsrelaterte utlegg

 

Refusjon av utlegg Ansatt VarLønn (VLA) Leder Fastlønn (FLA) Lønn Overføres
Refusjon av utlegg 1 2 3 4 5
1 2 3 4

Skjemaet «Refusjon av utlegg» skal KUN brukes for å kreve refusjon av LØNNSRELATERTE UTLEGG. Dette er utlegg som UiB dekker etter avtale med den ansatte. Dette kan være utgifter til bredbånd (ADSL), mobiltelefon, fast telefon, kontingenter/abonnenter. Andre utlegg som den ansatte selv har betalt og som ikke er lønnsrelaterte skal sendes til regnskapsavdelingen for utbetaling.
Bruk reiseregningsskjema i de tilfellene flybillett skal refunderes, ikke refusjon av utlegg.

Underbilag: Attestanten skal motta all dokumentasjon i forbindelse med utlegg som skal refunderes, samt utskrift av forsiden av det elektroniske skjemet.

Kontering: Det er variabellønnsattestant sitt ansvar å føre på korrekt kontostreng.

Her kan du velge å fylle ut refusjon av EK-tjenester, refusjon utlegg og utgiftsrefusjon privat. Vær spesielt oppmersom på følgende når det gjelder de forskjellige refusjonstypene:

Ref. EK tjeneste tr.fri (3000) Egenbetalt EK tjeneste som skal innberettes etter sjablong regler registreres her og posteres på konto 6905. Lønnskontoret vil på grunnlag av dette innberette den oppgavepliktige delen.

I feltet ”Beskrivelse” må dere angi periode og type EK tjeneste som refusjonen gjelder for (bredbånd, mobiltelefon, fast telefon etc.)

Refusjon av utlegg (3010): Dette er ikke oppgavepliktige refusjoner.

I feltet ”Beskrivelse” må dere angi årsaken til at dette ikke er oppgavepliktig.

Utgiftsrefusjon privat (3020): Dette er oppgavepliktige refusjoner og posteres på konto 5288.

Kontering: Det er variabellønnsattestant sitt ansvar å føre på korrekt kontostreng. Kontostreng registreres i feltet øverst i skjemaet før bilagene registres.

Orginale bilag: For alle variable utlegg må underbilagene sendes til lønnskontoret. Skriv også ut forsiden på det elektroniske skjemaet og stift dette sammen med underbilagene.

© 2010 Universitetet i Bergen | Personal og organisasjonsavdelingen
Informasjon om lønn og personaldatasystemet PAGA ved UiB
E-post: post@poa.uib.no