Min Tid

Dersom ikke annet er avtalt skal ansatte registrere overtidstimer i Min Tid n√•r fakultet/avdeling har tatt i bruk denne modulen. Variabell√łnnsattestant har ansvar for √• attestere p√• overtidstidstimer som er registrert i Min tid.

Overtid via Min Tid vises ikke p√• forsiden i HR-portalen og dere vil heller ikke f√• varsel p√• mail om registrert overtid.¬†Det er imidlertid mulig √• sette opp en fast rapport over overtid som sendes ukentlig p√• mail dersom dere √łnsker dette. Send en sak i issuetracker dersom dere √łnsker dette.

For å attestere overtid må dere må gå inn på menypunktet Min Tid Leder i HR-portalen.

Her er informasjon om hvordan dere attesterer overtid i Min Tid: Min Tid Рbrukerveiledning VLA

© 2010 Universitetet i Bergen | Personal og organisasjonsavdelingen
Informasjon om lønn og personaldatasystemet PAGA ved UiB
E-post: post@poa.uib.no