Diverse

OBS: Bloggen pagaweb vil ikke bli oppdatert for nye endringer i HR-portalen eller regelverk, da denne bloggen vil utg√• ved overgang til nytt l√łnnssystem 1/1-2021

 

Her finne du en del nyttig generell informasjon.

© 2010 Universitetet i Bergen | Personal og organisasjonsavdelingen
Informasjon om lønn og personaldatasystemet PAGA ved UiB
E-post: post@poa.uib.no