Adm. av arbeidsforhold

 

Administrasjon av arbeidsforhold Ansatt VarL√łnn (VLA) Leder Fastl√łnn (FLA) L√łnn Overf√łres
Administrasjon av arbeidsforhold 1 2 3

Skjema Administrasjon av arbeidsforhold brukes av personalkonsulenter (FLA) for å registrere nytilsettinger, endringer og avslutning av arbeidsforhold. Du kan klikke på lenkene i innholdsfortegnelsen for å gå direkte til beskrivelse av ulike sider i skjemaet.

Endring av rutine: ¬ęDersom det er inng√•tt ny arbeidskontrakt, skal det alltid opprettes nytt ¬ęparallelt arbeidsforhold¬Ľ. Unntaket er ved direkte forlengelse av midlertidig stilling.¬Ľ – se Opprett nytt enkelt parallelt arbeidsforhold
 
 

Innholdsfortegnelse

Nytilsetting

Fra timel√łnn/honorar til m√•nedsl√łnn (regulativl√łnn)

Forlengelse av midlertidig tilsetting (Enkel endring)

Opprett nytt enkelt parallelt arbeidsforhold

Ansette person som er/har vært ansatt på annet firma

Ansette person som er sluttmeldt (på person)

Gjenåpne arbeidsforhold (arbeidsforhold avsluttet)

Avslutt arbeidstaker

 

Velg arbeidsgiver og person

F√łr du henter frem selve skjemaet m√• du velge arbeidsgiver og person som du skal registrere opplysninger p√•. Dersom du kun har tilgang til arbeidsgiveren Universitetet i Bergen vil denne arbeidsgiveren fremkomme automatisk.
N√•r du skal s√łke etter en person kan du s√łke p√• f√łdselsnummer, ansattnummer eller signatur. Dersom personen finnes i databasen vil du f√• melding om dette. Dersom personen ikke er registrert i Paga m√• du hake av for Opprett ny

Velg_arbeidsgiver_og_person

Dersom du klikker p√• s√łk ikonet, f√•r du tilgang til dette bildet for √• s√łke etter person:

Finn_ansatt

Nytilsetting

N√•r du starter skjemaet Administrasjon av arbeidsforhold m√• du fylle ut Arbeidsgiver, dersom dette ikke st√•r korrekt i utgangspunktet. Deretter s√łker du etter person for √• se om denne personen allerede er registrert i L√łnn og personalsystemet fra tidligere.

Opprett ny brukes dersom personen ikke har vært ansatt tidligere (finnes ikke i systemet). Dersom navnet på personen fremkommer er personen allerede registrert i systemet. I slike tilfeller skal du ikke hake av for opprett ny på forsiden, men velge Full ansettelse når du har kommet til selve skjemaet.

Dersom du skal foreta en nytilsetting haker du av for Opprette ny. Du vil da f√• f√łlgende valg (se bilde nedenfor).

Her skal du vanligvis velge Offentlig registrert f√łdselsnummer eller D-nummer, men dersom personen ikke har f√•tt et norsk personnummer er det ogs√• mulig √• velge «Generere et fiktivt f√łdselsnummer for en person». N√•r du genererer et fiktivt f√łdselsnummer skal du alltid sende inn kopi av pass som viser personens passnummer p√• mail til fastlonn@uib.no. Husk at ved generering av fiktivt f√łdselsnr m√• du fylle ut f√łdselsdato i feltet f√łdselsdato/ansattdato. Det skal ikke sendes inn nytilsattskjema p√• fiktivtnummer om en mangler bankkonto og utenlandskadresse. En m√• vente med √• sende inn skjema til dette foreligger. Om en mangler bankkonto p√• personen m√• det registreres norsk privatadresse (ikke institutt adresse). Dette pga at om bankkonto mangler vil det bli sendt en postgiro til bostedsadresse

Nytilsetting_velg_person

Trykk p√• knappen «Neste«. Du f√•r da frem dette bildet, og m√• velge hvilke type arbeidsforhold denne personen skal ha. Dersom personen skal ansettes p√• m√•nedsl√łnn (regulativl√łnn) velger du «Full ansettelse ‚Äď M√•nedsl√łnn eller timel√łnn» Deretter klikker du p√• knappen ¬ęTil skjema¬Ľ

Skjema for Administrasjon av Arbeidsforhold best√•r av 8 sider n√•r du skal ansette en person f√łrste gang. Du m√• bla gjennom alle sidene f√łr du kan sende skjemaet. Side 8 er en oppsummeringsside hvor alle registrerte opplysninger blir vist.

 

Side 1 – Type ansettelse

Side1_Type_ansettelse

Kommentarer til Type ansettelse

Organisasjonsenhet: Her kan du enten skrive inn nummeret til organisasjonsenheten direkte i feltet og deretter klikke p√• forst√łrrelsesglasset, eller du kan klikke p√• symbolet for organisasjonshierarkiet for √• f√• frem organisasjonsstrukturen og bla i denne (klikk p√• plusstegn for √• f√• frem underliggende organisasjoner)
Ansattform: Her velger du vanligvis ulike former for Fast tilsetting eller Midlertidig tilsetting
L√łnnstype: Denne blir automatisk valgt n√•r du velger ansattform. Her skal det alltid st√• Fast m√•nedsl√łnn (R)
Avl√łnningstype: For ansatte p√• m√•nedsl√łnn skal du velge Fastl√łnnet, ogs√• for ansatte som er midlertidig tilsatt.
Startdato/virkningsdato: Dette er et sv√¶rt viktig felt n√•r det gjelder l√łnnsutbetaling og datoen M√Ö v√¶re korrekt. Dette er fra denne datoen den ansatte vil f√• l√łnn fra.

Trykk p√• ¬ęNeste¬Ľ knappen for √• g√• til neste side

 

Side 2 – Personopplysninger

Side2_person

Kommentarer til Person

Fornavn og Etternavn: Det er viktig at navnet er korrekt i henhold til Folkeregisteret. Navn skal ikke endres i Personalportalen dersom dere ikke har fått bekreftelse fra Folkeregisteret på at personen har endret navn.
Sivilstatus: kan registreres dersom dere har disse opplysningene, men det er ikke krav om at dette må fylles ut. Klikk på Valgboksen or å få frem plukkliste med ulike alternativer.
Statsborgerskap: Det er viktig at korrekt statsborgerskap registreres i Personalportalen. Dette feltet brukes i forbindelse med statistikker. Klikk på Valgboksen or å få frem plukkliste med ulike alternativer og velg korrekt land.
NAV-kontor: Dette feltet brukes i forbindelse med frav√¶r og refusjonsoppf√łlging. Det er derfor viktig at korrekt NAV-kontor velges. Klikk p√• Valgboksen or √• f√• frem plukkliste med ulike alternativer og velg korrekt NAV-kontor.
Kontaktinformasjon privat: Her registrerer du informasjonen som privat adresse, telefonnummer  mm.

 

Side 3 – Ansattinformasjon

Side3_ansattinformasjon

Kommentarer til Ansattinformasjon

L√łnnskonto: Som hovedregel velges norsk l√łnnskonto, men det er ogs√• mulig √• utbetale p√• utenlandsk l√łnnskonto. Da m√• swift-kode legges inn. Dersom bankkonto ikke er valgt vil det v√¶re mulig √• f√• utbetalt l√łnn p√• betalingskort.

Reiseregningskonto: Dette feltet er ikke i bruk. UiB har ikke satt opp egen reiseregningskonto i Paga, så selv om her er registrert et kontonummer vil dette ikke bli brukt.

Kontaktinformasjon jobb: Registrer fasttelefon p√• jobb dersom du har disse opplysningene. E-post adresse jobb skal ikke registreres. E-postadresse og signatur (brukernavn) blir automatisk overf√łrt fra Sebra n√•r personen oppretter IT-konto.

 

Side 4 – Arbeidsforhold

Eksempel p√• utfylt bilde: (viktig ‚Äď husk l√łnnsansiennitet skal alltid registreres)

Side4_arbeidsforhold

Kommentarer til Arbeidsforhold

Avvikende arbeidssted: Dette feltet endres normalt ikke.
Ansattform og l√łnnstype fremkommer automatisk p√• bakgrunn av hvilket tilsettingsforhold du har valgt tidligere.
L√łnnsansiennitet m√• alltid angis b√•de p√• stillinger som g√•r i l√łnnsramme og stillinger som g√•r i spenn. Dersom du glemmer dette vil du ikke f√• lov til √• velge korrekt opprykkskode p√• side 5 i skjemaet.

 

Stillingsinformasjon:

Stillingskode: velg stillingskode fra plukklisten
Stillingsbetegnelse: skal ikke fylles ut
Startdato: Angi startdato for når personen begynner i stillingen.
Sluttdato: Ved midlertidig tilsettingsforhold skal sluttdato alltid fylles ut. L√łnnen blir stoppet fra denne datoen
F√łrste l√łnnskj√łringsperiode: Fylles¬†ikke ut
Ansattandel: Angir prosenten og/eller antall timer den ansatte faktisk er på jobb i forhold til hel stilling.
L√łnnsandel som utbetales: Dersom ansatt ikke har full stilling vil l√łnnsandelen v√¶re mindre enn 100, for eksempel 80 %.
Tilstede: Denne settes til den prosenten den ansatte faktisk er på jobb i forhold til hel stilling.

 

Skatt:

Hent skatteopplysninger: Her skal du svare Ja for å hente skattekort elektronisk
Arbeidsgivertype: Normalt er UiB hovedarbeidsgiver, men det kan forekomme at hovedstillingen for eksempel er på Uni Research og personen har en 20% bistilling ved UiB. Dette må fylles ut korrekt for det enkelte arbeidsforholdet.
Skatteform: Skal ikke endres, hentes automatisk. For m√•neds l√łnnete vil dette v√¶re «Uten skatt i juni, halv skatt i desember«.
L√łnnslipp p√• papir: Denne skal normalt v√¶re NEI, dvs. det skal ikke v√¶re haket av i valgboksen.
Utdanningskode (FAD) skal fylles ut

 

Side 5 – L√łnnsinformasjon

Side5_l√łnnsinformasjon

Kommentarer til L√łnnsinformasjon

L√łnnstype: Hentes automatisk p√• bakgrunn av tidligere valg. Skal normalt v√¶re Fast m√•nedsl√łnn (R)
L√łnnsgruppe: Dette feltet brukes ikke ved UiB
Opprykkskode: Dette feltet fremkommer ogs√• automatisk. Her skal det alltid st√• ¬ęKontroll av l√łnnstrinn. Autom. Opprykk (1)¬Ľ

L√łnnstrinn: Dersom stillingskode som g√•r i l√łnnsramme er valgt, kommer korrekt ltr automatisk
Ramme, Stige og L√łnnstrinn kommer automatisk basert p√• registrert l√łnnsansiennitet.
√Örsl√łnn i 100 % stilling utledes av l√łnnstrinn

Feriekode: For vanlige regulativl√łnnede (m√•nedsl√łnn) skal Statlig feriel√łnnstillegg (S) velges
Ikke ferieberegning (I) Dette er ikke en kode som det er aktuelt for dere å bruke. (brukes ved selvstendig næringsdrivende, ev. andre eksterne)
Prosentberegning (P) brukes for personer som ansettes p√• timel√łnn eller honorarl√łnn.
Pensjonskode: For vanlige regulativl√łnnede (m√•nedsl√łnn) skal ¬ęPensjonstrekk ‚Äď avhengig av timekrav (1)¬Ľ velges

Statistikk kode 1
Midlertidig ‚Äď SST/SST velges dersom personen er ansatt i midlertidig tilsettingsforhold
Fast ansatt ‚Äď SST/SST velges dersom personen er ansatt i fast tilsettingsforhold

Statistikk kode 2
Heltid ‚Äď SST velges dersom personen er ansatt i 100 % stilling
Deltid ‚Äď SST velges dersom personen er ansatt i mindre enn 100 % Denne blir utledet av tidligere valg.
Timel√łnnet ‚Äď SST brukes dersom personen er ansatt p√• timel√łnn (ikke m√•nedsl√łnnet).

Statistikk kode 3
Denne fylles ikke ut ved vanlig tilsetting/endring av arbeidsforhold. Statistikk kode 3 brukes kun ved fungering mm.

 

Side 6 – Faste tillegg og trekk og tilleggsopplysninger

Side6_ftt

Kommentarer til Faste tillegg og trekk og Tilleggsopplysninger

Kontoradresse: Det skal alltid v√¶re registrert kun en kontoradresse p√• personen. Dersom kontoradresse ikke er registrert p√• m√•nedsl√łnnede ansatte vil personen ikke vises p√• Web med arbeidsted eller komme med i rapporter mm.
Dere skal ikke skrive stoppdato for kontoradresse. Dersom du gj√łr dette m√• du endre stoppdatoen n√•r denne utl√łper. Dersom stoppdato p√• kontoradresse inntreffer, vil du f√• et varsel via Hendelsesagenten. Vi har ikke historikk p√• kontoradresse. Dersom du skal endre kontoradresse sletter du den gamle kontoradressen f√łr du registrerer en ny.
Lovhjemmel: Dette skal registreres dersom personen er midlertidig tilsatt. Lovhjemmel brukes i rapporter for å gå korrekt oversikt over midlertidighet så det er viktig at lovhjemmel fylles ut korrekt.

Viktig: Verdi-feltet brukes for å koble riktig lovhjemmel mot riktig arbeidsforhold. Dette feltet må fylles ut på korrekt måte!
Dersom lovhjemmel viser til arbeidsforhold 1 for den ansatte, skriver du AF1, dersom dette er arbeidsforhold nummer 2, skriver du AF2 etc.
Dette feltet blir lest maskinelt og m√• skrives n√łyaktig p√• denne m√•ten. Du m√• ikke skrive ordskiller eller bindestrek mellom bokstaver og tall. Du m√• heller ikke skrive noen kommentarer i dette feltet. Kommentarer kan skrives i Notat-feltet

Lovhjemmel

 

Side 7 – Kontering

Side7_kontering

Kommentarer til Kontering

Viktig at alle felter fylles ut i kontostrengen.
Klikk p√• gr√łnt kryss dersom du har behov for √• registrere kontofordeling

 

Side 8 – Oppsummering

Siste side i Skjema for Administrasjon av Arbeidsforhold er alltid en oppsummeringsside hvor du kan se hvilke opplysninger som er registrert, eventuelt hvilke endringer som er gjort.

Klikk p√• Send-knappen for √• sende skjema Til sentral l√łnn

 

Fra timel√łnn/honorar til m√•nedsl√łnn (regulativl√łnn)

Du s√łker etter person i skjemaet. Husk √• klikke p√• forst√łrrelsesglasset slik at navnet til personen vises til h√łyre for s√łkefeltet. Dersom navnet p√• personen kommer frem, vet du at denne personen er har v√¶rt eller er registrert i systemet. I slike tilfeller skal du ikke hake av for Opprette ny. Klikk p√• Neste for √• g√• videre i skjemaet. De valgene du n√• f√•r frem vil variere avhengig av hvilket tilsettingsforhold den ansatte for tiden har.

Dersom personen er timel√łnnet/honorar og du √łnsker √• ansette personen p√• m√•nedsl√łnn, m√• du velge Opprett nytt parallelt arbeidsforhold.

Dette alternativet brukes dersom du skal opprette et nytt arbeidsforhold i tillegg til det eksisterende som personen allerede har. Husk at timel√łnnete er registrert p√• organisasjonsenhet 217099 og m√• flyttes til riktig institutt/avdeling n√•r de tilsettes p√• m√•nedsl√łnn.

Etter innf√łring av A-ordningen m√• det opprettes et nytt arbeidsforhold dersom personen g√•r fra timel√łnn til m√•nedsl√łnn. Klikk p√• linken nedenfor f√•r √• se hvordan du oppretter nytt parallelt arbeidsforhold.

Opprett nytt enkelt parallelt arbeidsforhold

 

Forlengelse av midlertidig tilsetting (Enkel endring)

Du kan velge enkel endring dersom du kun skal forlenge en midlertidig tilsetting. Eksempel dersom NN er ansatt t.o.m 15.12.2018 og f√•r en forlengelse f.o.m. 16.12.2018. Dersom det er inng√•tt en ny arbeidskontrakt m√• du velge ¬ęOpprett nytt parallelt arbeidsforhold¬Ľ.
 
Dersom du bruker Enkel endring, s√łker du opp personen og klikker «Neste» for √• komme videre i skjemaet. N√•r du markerer eksisterende arbeidsforhold f√•r du frem en rekke valg. Her velger du Enkel endring (se bilde):
Forlengelse_midl_tisetting

 
For √• forlenge eksisterende tilsetting, setter du Start/virkningsdato (f.o.m) og deretter ny sluttdato for arbeidsforholdet dersom dette er en midlertidig stilling. Lovhjemmel: N√•r du forlenger en midlertidig tilsetting m√• du ogs√• huske √• forlenge til dato p√• lovhjemmel. Her m√• du bruke «Skjema for Tilleggsopplysninger» siden det ikke er mulig √• registrere Tilleggsopplysninger n√•r du bruker enkel endring. NB! Husk √• angi korrekt arbeidsforhold som lovhjemmel gjelder for. P√• skjema Adm. av arbeidsforhold st√•r arbeidsforhold i parantes helt til h√łyre p√• linjen for arbeidsforhold. I eksempel nedenfor ser du det st√•r (3) til h√łyre p√• linjen, dvs. at dette er arbeidsforhold nr. 3;
adm_AF_nr3

Du vil ogs√• f√• lov til √• endre stillingsandel og kontering i h√łyre kolonne de feltene som skal endres i forhold til gammel verdi (venstre kolonne). Se bilde for Enkel endring nedenfor.


Enkel_endr_AF2

 

Opprett nytt parallelt arbeidsforhold

Ny rutine: Der det er inng√•tt ny arbeidskontrakt, skal det alltid opprettes nytt ¬ęparallelt arbeidsforhold¬Ľ.
Unntaket er ved direkte forlengelse av midlertidig stilling.

 
Dette alternativet brukes dersom du skal opprette et nytt arbeidsforhold. Nytt arbeidsforhold oppretter du i f√łlgende tilfeller:
 

  • Ny arbeidskontrakt (unntak direkte forlengelse av midlertidig stilling)
  • Nytt regulativ (arbeidstaker skifter fagforening fra LO/Stat til AKAD eller motsatt)
  • Nytt arbeidsforhold i tillegg til eksisterende arbeidsforhold

N√•r du har opprettet en nytt parallelt arbeidsforhold m√• du skrive √•rsak til endring i merknadsfeltet (ny arbeidskontrakt eller endret l√łnnsregulativ). Seksjon for l√łnn vil da registrere korrekt √•rsakskode i Paga-klient. I tillegg m√• du endre/sette stoppdato p√• eksisterende arbeidsforhold dersom dette skal stoppes ved nytt tilsettingsforhold.


Nytt_AF

Dersom personen har 100% stilling vil du f√•r varsel om dette. Dette m√• da unders√łkes n√¶rmere. Ansatte kan ikke har mer enn 100 % stilling hos samme arbeidsgiver.
Nytt_AF2

For å opprette nytt enkelt parallelt arbeidsforhold fyller du nå ut type ansettelse (se bilde)

Nytt_AF2

Deretter m√• du g√• gjennom side 2-8 for √• gj√łre n√łdvendige endringer/nyregistreringer i personal og l√łnnsopplysninger p√• dette arbeidsforholdet. Bildene for registrering er n√• endret slik at tidligere registrerte opplysninger st√•r p√• venstre side og du kan korrigere disse opplysningene p√• h√łyre side.
Du skal da kun skrive inn opplysninger som er forskjellig fra dem som allerede er registrert i systemet.
Side 8 er som vanlig en oppsummeringsside hvor du ser hvilke endringer/nyregistreringer som er gjort.

Dersom du √łnsker √• se kommentarene til hva som skal registreres, kan du klikke p√• denne linken: Side 2 – Personopplysninger

 

Ansette person som er/har vært ansatt på annet firma

Det forekommer ofte at ansatte som tidligere er, eller har v√¶rt ansatt p√• andre firma (for eksempel UNI Research A/S) ogs√• ansattes ved UiB. Dette registreres p√• f√łlgende m√•te:

Dersom navnet p√• personen kommer frem, vet du at denne personen finnes i systemet. Du skal da ikke velge ¬ęOpprett ny¬Ľ, men klikke p√• Neste for √• g√• videre til neste side. Se eksempelbilde:

Ansatt_annet_firma

Dersom personen allerede er/har v√¶rt ansatt i et av de andre firmaene ved UiB, vil du n√• se dette i skjemaet. I eksempelet nedenfor (se bilde) er personen ansatt ved UNI Research. Dersom du for eksempel skal ansette denne personen i en bistilling ved UiB, velger du Full ansettelse ‚Äď M√•nedsl√łnn eller timel√łnn.

Ansatt_annet_firma2

Nå personen tidligere har vært registrert i systemet, vil personopplysningene som finne på personen komme frem automatisk. Dersom disse er korrekte trenger du ikke endre på disse. Dersom du endrer personopplysningene som for eksempel navn, adresse etc. vil dette bli endret på alle registrerte arbeidsforhold også i andre firmaer.

Ansatt_annet_firma3

Full ansettelse p√• m√•nedsl√łnn krever at du g√•r gjennom alle 8 sidene for √• gj√łre n√łdvendige endringer/nyregistreringer i personal og l√łnnsopplysninger p√• dette arbeidsforholdet. Side 8 er som vanlig en oppsummeringsside hvor du ser hvilke endringer/nyregistreringer som er gjort.

 

Ansette person som er sluttmeldt (på person)

N√•r du s√łker opp en person, vil du f√• frem navnet p√• denne personen dersom han/hun har v√¶rt registrert i l√łnn og personalsystemet.

Ansette_sluttmeldt

Klikk på neste for å komme til neste bilde.
I dette eksempelet ser du at personen er sluttmeldt 31.03.2014 (se bilde nedenfor).
Du må da ansette denne personen på nytt ved å velge Full ansettelse.

Ansette_sluttmeldt2

Når du skal ansette personen på nytt må du gå gjennom 8 sider for full ansettelse, men ettersom personen allerede har vært ansatt tidligere vil de tidligere registrerte opplysninger på personen fremkomme på venstre side. Du trenger derfor kun å registrere/endre opplysninger som skal endres.

Ansette_sluttmeldt3

 

Gjenåpne arbeidsforhold (arbeidsforhold avsluttet)

Dersom det kun er arbeidsforholdet som er avsluttet, men ikke personen, kan du gjenåpne arbeidsforholdet på denne personen dersom dette kun er en forlengelse av eksisterende sammenhengende arbeidsforhold.

Du kan da velge mellom tre ulike skjema for å gjenåpne arbeidsforholdet, men vi bruker kun dette skjemaet ved direkte forlengelse av eksisterende tilsettingsforhold.

1. Gjenåpne arbeidsforholdet med enkelt endringsskjema

N√•r du s√łker opp en person, vil du f√• frem navnet p√• denne personen dersom han/hun har v√¶rt registrert i l√łnn og personalsystemet.

Gjenåpne_AF

Klikk på Neste for å komme til neste bilde. Her vises et eksempel på Gjenåpne arbeidsforholdet med enkel endringsskjema.
I dette eksempelet ser du at arbeidsforholdet til denne personen er avsluttet 14.09.2014. Dersom du kun skal forlenge arbeidsforholdet på samme avdeling og med samme stilling kan du bruke enkel endring.

Gjenåpne_AF2

For √• forlenge eksisterende arbeidsforhold setter du Start/virkningsdato (f.o.m) og deretter ny sluttdato for arbeidsforholdet dersom dette er en midlertidig stilling. Lovhjemmel: N√•r du forlenger en midlertidig tilsetting m√• du ogs√• huske √• gj√łre endringer p√• lovhjemmel. Her m√• du bruke «Skjema for Tilleggsopplysninger» siden det ikke er mulig √• forlenge lovhjemmel n√•r du bruker enkel endring. Du vil ogs√• f√• lov til √• endre stillingsandel og kontering p√• arbeidsforholdet dersom du har behov for dette i skjemaet. Du korrigerer i h√łyre kolonne de feltene som skal endres i forhold til gammel verdi (venstre kolonne). Se bilde for Enkel endring nedenfor.

Gjenåpne_AF3

 

Avslutt arbeidstaker

I forbindelse med innsending av A-ordningen er det viktig at personer som slutter i stillingen blir sluttmeldt ved å bruke sende inn Arbeidstaker slutter melding, forutsatt at personen nå ikke har andre stillinger i konsernet. Dette gjelder også midlertidige ansatte som ikke får forlenget den midlertidige tilsettingen. Arbeidstaker slutter må også sendes inn for ansatte som skal gå av med pensjon. Du velger da Avslutt arbeidstaker i skjemaet.

Avslutt_person

Du vil få en melding slik at du blir oppmerksom på at du nå avslutter arbeidstakeren. Svar OK for å gå videre og avslutte personen.

Avslutt_person2

Fyll ut opplysninger for å avslutte arbeidsforholdet.
Avslutt_person3

Kommentarer – Arbeidstaker slutter

Sluttårsak: Her velger dere korrekt sluttårsak.
Dersom slutt√•rsak er Overgang til annen statlig arbeidsgiver, skal dere skrive navn og adresse til den andre statlige arbeidsgiveren i merknadsfeltet. Dersom ansatt har feriedager til gode med l√łnn, setter dere 0 i feltet ¬ęFeriedager til utbetaling¬Ľ og skriver i merknadsfeltet hvor mange feriedager med l√łnn som skal overf√łres til den andre statlige arbeidsgiveren.
Siste arbeidsdag med l√łnn: er den dato arbeidsgiveransvaret opph√łrer. L√łnnen blir stoppet fra denne datoen. Dersom den ansatte avvikler ferie f√łr han slutter, skal dette noteres i merknadsfeltet.
Siste arbeidsdag: Denne settes automatisk til samme som siste arbeidsdag med l√łnn. Denne datoen har ingen betydning for stopp av l√łnn.
Siste arbeidsdag kan avvike fra Siste arbeidsdag med l√łnn for eksempel dersom arbeidstaker har ferie til gode som skal avvikles f√łr han slutter.
Eksempel: Arbeidstaker slutter 31.10. Siste arbeidsdag med l√łnn blir da 31.10. Den ansatte har ferie som han vil ta ut f√łr han slutter. Han avvikler derfor ferie fra 17.10 og dette er da siste arbeidsdag. Det er imidlertid viktig at det er 31.10 som settes som sluttdato (dvs. siste arbeidsdag med l√łnn) for vi har arbeidsgiver ansvar for personen n√•r han avvikler ferie.

Det er ogs√• viktig at Feriedager til utbetaling blir angitt korrekt da l√łnnskontoret bruker disse opplysningene til √• utbetale ikke avviklet ferie. Sjekk ogs√• at Ferieregnskapet p√• personen er korrekt f√łr personen slutter. N√•r personalkonsulent p√• fakultetet sender inn dette skjemaet vil l√łnnkontoret utbetale feriedager til den ansatte p√• bakgrunn av opplysningene som er registrert i dette skjemaet.

© 2010 Universitetet i Bergen | Personal og organisasjonsavdelingen
Informasjon om lønn og personaldatasystemet PAGA ved UiB
E-post: post@poa.uib.no