Foreldrepermisjon

OBS: Bloggen pagaweb vil ikke bli oppdatert for nye endringer i HR-portalen eller regelverk, da denne bloggen vil utg√• ved overgang til nytt l√łnnssystem 1/1-2021

 

Ved s√łknad om foreldrepermisjon: https://www.uib.no/foransatte/123463/foreldrepermisjon?step=1

 

Det er Serviceteam for Fravær og foreldrepermisjoner som behandler foreldrepermisjonsskjemaet i HR-portalen

 

 

Saksgang for foreldre- og adopsjonspermisjon Ansatt VarL√łnn (VLA) Leder Serviceteam Frav√¶r og foreldrepermisjoner L√łnn Overf√łres
Foreldrepermisjon 1 2 3 4
1 2

Skjemaet ‚ÄĚForeldrepermisjon‚ÄĚ skal brukes av den ansatte n√•r de skal s√łke om foreldrepermisjon. Dersom den ansatte skal ha foreldrespermisjon uten l√łnn skal det brukes skjema for Permisjon eller tidsbegrenset redusert stilling i stedet.

Endring av foreldrepermisjon: Nytt skjema for foreldrepermisjon m√• sendes inn ved endring av tidligere s√łknad. Her m√• hele permisjonen og ferieavviklingen registreres p√• nytt i henhold til nytt vedtak fra NAV. Skriv i merknadsfeltet at dette er en endring og henvis til tidligere skjema

Merknadsfeltet i skjema kan brukes til informasjon mellom Ansatt ‚Äď Leder ‚Äď FLA.
En b√łr ikke skrive sensitive opplysninger her. Leder tar skjema til orientering og videresender permisjonss√łknad elektronisk til fastl√łnnsattestant (FLA) p√• fakultetsniv√•et.

Endring: Det er nå serviceteamet for fravær og foreldrepermisjon som nå behandler disse skjemaene og ikke FLA

Serviceteamet registrerer opplysningene i skjemaet i l√łnnssystemet og frav√¶rsoversikt.

 

 

 

© 2010 Universitetet i Bergen | Personal og organisasjonsavdelingen
Informasjon om lønn og personaldatasystemet PAGA ved UiB
E-post: post@poa.uib.no