Foreldrepermisjon

 

Saksgang for foreldre- og adopsjonspermisjon Ansatt VarLønn (VLA) Leder Fastlønn (FLA) Lønn Overføres
Foreldrepermisjon 1 2 3 4
1 2

Skjemaet ”Foreldrepermisjon” skal brukes av den ansatte når de skal søke om foreldrepermisjon. Dersom den ansatte skal ha foreldrespermisjon uten lønn skal det brukes skjema for Permisjon eller tidsbegrenset redusert stilling i stedet.

Endring av foreldrepermisjon: Nytt skjema for foreldrepermisjon må sendes inn ved endring av tidligere søknad. Her må hele permisjonen og ferieavviklingen registreres på nytt i henhold til nytt vedtak fra NAV. Skriv i merknadsfeltet at dette er en endring og henvis til tidligere skjema

Merknadsfeltet i skjema kan brukes til informasjon mellom Ansatt – Leder – FLA.
En bør ikke skrive sensitive opplysninger her. Leder tar skjema til orientering og videresender permisjonssøknad elektronisk til fastlønnsattestant (FLA) på fakultetsnivået.

Foreldrepermisjonsskjemaet blir sendt fra FLA til sentrallønn elektronisk. Lønnskontoret registrerer opplysningene i skjemaet til lønnssystemet og fraværsoversikt.

Før skjema overføres til sentrallønn for behandling mĂĄ alle nødvendige felt i skjema være utfylt. (Felter som i skjema er markert med stjerne (*) er felter som mĂĄ være utfylt før skjema overføres. Du klikker pĂĄ symbolet «Mine oppgaver» øverst pĂĄ siden fĂĄr ĂĄ fĂĄ frem liste over oppgaver.

2017_personalportalen_mine-oppgaver
2017_personalportalen_innkurver

Klikk pĂĄ linjen for ĂĄ ĂĄpne skjemaet. Kontroller at registrerte opplysninger er korrekte.

Trykk på Send-knappen nederst i skjemaet og velg «til sentrallønn og trykk på send». Skriv Ephorte-saksnummer og journalpostnummer i feltet Melding til mottaker før du overfører skjemaet.
00http://pagaweb.w.uib.no/files/2016/10/2017_Personalportalen_Innkurver.png

© 2010 Universitetet i Bergen | Personal og organisasjonsavdelingen
Informasjon om lønn og personaldatasystemet PAGA ved UiB
E-post: post@poa.uib.no