Min Tid

HR-medarbeidere har bla. ansvar for å tildele/tilpasse arbeidsplaner for sine ansatte i Min Tid.
Her er en oversikt over hvilke arbeidsplaner dere kan velge i Min Tid: Min-Tid – Oversikt-over-arbeidsplaner UiB

Her er brukerveiledning:   Opplæring-Min-Tid-for-HR-medarbeidere

Her er presentasjon fra opplæring HR-medarbeidere: Min-Tid-presentasjon – HR konsulenter

Informasjon fra nettverksmøte HR: Min-Tid-presentasjon-nettverksmøte 2018-02-21

Dere finner mer informasjon om Min Tid under arkfane for Ansatte, 02 Min Tid Timeregistrering.

Demo: Min-Tid-presentasjon-2018-02

Min-Tid-presentasjon-2018-03

© 2010 Universitetet i Bergen | Personal og organisasjonsavdelingen
Informasjon om lønn og personaldatasystemet PAGA ved UiB
E-post: post@poa.uib.no