Superbrukere og opplæring

Arbeidsfordeling brukerst√łtte for HR-rapporter

Fakultetenes HR-seksjoner har f√•tt ansvaret for brukeroppl√¶ring og 1. linje st√łtte for HR-rapporter, og det er etablert en ordning med superbrukere.

√ėkonomiavdelingen har ansvaret for 2. linje brukerst√łtte, kurs for superbruker, og en kort veiledning (her p√• pagaweb.w.uib.no under HR-RAPPORTER).

HR-seksjonenes superbrukere foretar opplæring av brukere av HR-rapporter, bl.a. adm.sjefer.

Kurs for superbrukere ble holdt 18/6-2019. Her er presentasjonen som ble benyttet.

© 2010 Universitetet i Bergen | Personal og organisasjonsavdelingen
Informasjon om lønn og personaldatasystemet PAGA ved UiB
E-post: post@poa.uib.no