Tilgang til HR-rapporter

De gamle rapportene i HR-portalen ble erstattet av «Rapporter Innsikt» i februar, og dette er leverand√łrens nye rapportmodul.
Det er et standardprodukt uten mulighet for spesialtilpasninger for UiB.

Tilgang i Innsikt baseres på den tilgangen man allerede har i HR-portalen.
Rollene LEDER og STEDFORTREDER får automatisk tilgang i Innsikt til samme enhet som i HR-portalen. Tilgangen tilsvarer Innsikt-rollen BGI_LEDER.
FLA og PERSLEDER får (manuelt tildelt) tilgang i Innsikt (rollen BGI_LEDER) for de samme enhetene som i HR-portalen.

Meld inn en sak til L√łnnskontoret p√• hjelp.uib.no hvis du har en av disse rollene og mangler Innsikt-tilgang.

Discoverer fases ut fra 1/1-2020 pga. sikkerhetskrav, og diverse rapporter blir da ikke lengre tilgjengelig.
Det gjelder DBH og noen fraværs- og personalrapporter.
I stedet kan man benytte Innsikt i en overgangsfase til vi er i drift 1/1-2021 p√• DF√ė sin SAP-l√łsning og nytt datavarehus.

Innsikt dekker nok ikke alle behov, og der det er kritisk viktig kan det bli laget midlertidige l√łsninger i Tableau:

  • Tableau-rapporten «L√łnnsrapport til budsjettering» er laget og finnes i mappen «UiB HR Personinfo».
    HR-konsulenter (FLA) har f√•tt tilgang p√• fakultetsniv√•, og kan ta ut rapporten for √łkonomikonsulenter (velg ut aktuelle institutt etter behov).
  • F√łr DBH-rapporteringen h√łsten 2020, vil det bli laget 2-3 Tableau-rapporter som tilsammen dekker behovet ifbm. DBH-kvalitetskontrollen. Det er begrensning p√• antall kolonner i Tableau, og dagens Discoverer-rapport m√• derfor splittes opp i flere rapporter.

I Tableau finner du HR-rapporter under «UiB HR Stillingsinfo» og «UiB HR Personinfo».
√Örsverk-rapporter er ogs√• tilgjengelig annet sted, for de som har tilgang til √łkonomi-rapporter.

For tilgang til Tableau, vises til generell informasjon p√• uib.no -> For ansatte -> Arbeidsst√łtte for -> HR
Se bl.a. under «F√¶rre midlertidige ansettelser» for opplysninger om hvordan s√łke om tilgang.

For pålogging til Tableau benyttes denne linken: https://prudens.uhad.no
og du logger på med ditt vanlige UiB-brukernavn etterfulgt av @uib og ditt vanlige passord.
Eksempel:

© 2010 Universitetet i Bergen | Personal og organisasjonsavdelingen
Informasjon om lønn og personaldatasystemet PAGA ved UiB
E-post: post@poa.uib.no