Ledere

OBS: Bloggen pagaweb vil ikke bli oppdatert for nye endringer i HR-portalen da denne bloggen vil utg√• ved overgang til nytt l√łnnssystem 1/1-2021

 

Informasjon under arkfanen for «Ledere»¬†er spesielt rettet mot¬†rollen som Leder eller Stedfortreder for leder.

Stedfortreder for leder rollen gir ansatt som har fått denne rollen samme rettigheter som lederen har. Stedfortreder for leder får også tilgang til lederens innkurv og kan godkjenne skjema i Personalportalen på samme måte som lederen.

Ledere eller Stedfortreder for leder har en rekke oppgaver i Personalportalen. Ansatte som bruker Personalportalen vil nå sende elektroniske skjema til sin leder, og disse må behandles av leder i Personalportalen. Leder/stedfortreder for leder vil få en mail hver natt dersom det er oppgaver i Personalportalen til dem. Leder har ansvar for å godkjenne (ev. returnere) tilsendte skjema i Personalportalen og sende disse videre i saksgangen.

Ved å velge i menyen under Ledere vil dere få frem informasjon om hvoran ledere skal godkjenne ulike skjema som nå sendes ledere elektronisk i Personalportalen.

Lederhåndboken

Lederhåndboken er et oppslagsverk for alle ledere ved UiB. Her finner du nyttig informasjon om ulike lederoppgaver knyttet til personalfeltet.

© 2010 Universitetet i Bergen | Personal og organisasjonsavdelingen
Informasjon om lønn og personaldatasystemet PAGA ved UiB
E-post: post@poa.uib.no