Sidegjøremål

Det er legitimt og ønskelig at ansatte har sidegjøremål, så fremt det skjer i tråd med reglene universitetet har og det ikke går ut over eller kommer i konflikt med arbeidet ved universitetet. I utgangspunktet skal alle sidegjøremål registreres, med de unntak som fremkommer av UiBs prinsipper for sidegjøremål.

Brukerveiledning for ledere finnes her.

© 2010 Universitetet i Bergen | Personal og organisasjonsavdelingen
Informasjon om lønn og personaldatasystemet PAGA ved UiB
E-post: post@poa.uib.no