Godkjenning av skjema

Alle som er satt opp som leder eller stedfortreder for leder vil f√• en epost dersom det finnes oppgaver som de skal behandle i PagaWeb.¬†Denne eposten sendes en gang i d√łgnet (om natten).

Saksgangene for skjemaene gir informasjon om hvordan skjemaene skal behandles. Leder godkjenner skjemaene ved å gå inn innboksen til leder. Trykk på skjemaet for å åpnet dette. For å godkjenne skjemaet trykker du på Send-knappen nederst på siste side i skjemaet. Saksgangen i skjemaet vil da vise hvor skjemaet skal sendes.

Her er et eksempelbilde som viser hvordan leder skal godkjenne skjemaer: Leder godkjenner skjema for fravær og ferie

Skjema som kan behandles av ledere med personalansvar (men ikke anvisningsmyndighet)
Skjema som vedr√łrer frav√¶r og¬†ferie¬†kan behandles av ledere med personalansvar dersom instituttet har ledere¬†som ivaretar disse oppgavene. Disse skjemaene sendes fra den anstte direkte til leder som godkjenner og overf√łrer skjemaet til l√łnnskontoret.

Skjema som skal behandles på fakultetsnivå eller ved sentraladministrajonen
For en del permisjoner er beslutningsmyndigheten tillagt fakultetet/senstraladministrasjonen. I disse tilfellene er saksgangen satt opp slik at skjemaet sendes fra leder til fastl√łnnsattestant (FLA) p√• fakultetet, eller til fastl√łnnsattestant¬†ved sentraladministrasjonen n√•r det gjelder administrative avdelinger.
N√•r leder «godkjenner» slike skjema inneb√¶rer dette¬†kun at leder har sett s√łknaden og anbefaler/ikke anbefaler denne. Leder sender slike skjema videre til behandling p√• fakultetsniv√•/sentraladministrasjonen for avgj√łrelse. Fastl√łnnsattestant p√• fakultetsniv√•et/sentraladministrasjonen¬†sender deretter¬†svarbrev til den ansatte.

Skjema som skal behandles på leder med anvisningsmyndighet
Skjema som reiseregning, overtid, diverse utlegg etc. skal godkjennes av leder med anvisningsmyndighet. Dette inneb√¶rer at skjemaet ikke kan godkjennes av en stedfortreder for leder som ikke har en slik myndighet. Slike skjema sendes alltid fra den ansatte til en variabell√łnnsattestant som kontrollerer og attesterer skjemaet i PagaWeb f√łr det sendes til leder for godkjenning.

 

© 2010 Universitetet i Bergen | Personal og organisasjonsavdelingen
Informasjon om lønn og personaldatasystemet PAGA ved UiB
E-post: post@poa.uib.no