Sykefraværsoppfølging

UiB har nå tatt i bruk HMS – sykefraværsoppfølging via Personalportalen.

HMS – sykefraværsoppfølging er et lederverktøy som vil gjøre det enklere for ledere å følge opp sykemeldte medarbeidere og sende inn nødvendig dokumentasjon elektronisk. Ledere som skal følge opp sykmeldte vil bli varslet om pålagte aktiviteter både via e-post og i Personalportalen.

Klikk her for å se UiB sin brukerveiledning: Oppfølging av sykefravær – brukerdokumentasjon 2016

© 2010 Universitetet i Bergen | Personal og organisasjonsavdelingen
Informasjon om lønn og personaldatasystemet PAGA ved UiB
E-post: post@poa.uib.no