Min Tid – Tidregistrering

Universitetet i Bergen har besluttet √• benytte Min Tid for registrering av fleksitid, avspasering mm. for teknisk og administrativt ansatte. Min Tid er en integrert modul i HR-portalen. Min tid vil bli implementert i l√łpet av h√łsten 2017 og v√•ren 2018.

UiB har ogs√• tatt i bruk Bluegarden Mobil i 2017. Bluegarden Mobil gir bla. tilgang til √• se l√łnnsslipp, registrere reiseregning, og registrere fleksitid via mobiltelefonen.

Min Tid brukes til å registrere Fleksitid, Reisetid, Avspasering, Overtid mv. mens fravær, ferie og permisjoner registreres via skjema i HR-portalen som tidligere.

Når institutt/avdeling har tatt i bruk Min Tid må overtid registreres i Min Tid. Ledere må da gå inn i Min Tid for å godkjenne eller anvise overtid. Ledere har også mulighet til å ta ut rapporter i Min Tid.

Her er en brukerveiledning for ledere for hvordan en godkjenner/anviser overtid og tar ut rapporter i Min Tid: Brukerveiledning ledere
 

Her er en brukerveiledning for hvordan ansatte skal f√łre timer, avspasering og overtid i Min Tid: Brukerveiledning ansatte

Informasjon om hvordan dere tar i bruk Bluegarden Mobil: Ta i bruk Bluegarden Mobil

© 2010 Universitetet i Bergen | Personal og organisasjonsavdelingen
Informasjon om lønn og personaldatasystemet PAGA ved UiB
E-post: post@poa.uib.no