Permisjon

Skjema ‚ÄĚPermisjon og tidsbegrenset redusert stilling‚ÄĚ brukes til √• s√łke om permisjoner uten l√łnn,¬†med redusert l√łnn og¬†permisjoner med full l√łnn som ikke er delegert til instituttniv√•et. Dersom permisjonskjema blir brukt av ansatte til √• registrere permisjoner med full l√łnn, er det viktig at den ansatte angir at dette gjelder en permisjon med full l√łnn i merknadsfeltet.

NB! Det hender at dere f√•r¬†et varsel; «Prosentverdien m√• v√¶re mindre enn arbeidsforholdets stillingsprosent (0, ev. annen prosent).» Dette kan for eksempel skje dersom¬†det tidligere er registrert en permisjon som det ikke er satt stoppdato p√•. Dette er et varsel som dere kan overse forutsatt¬†at du mener at det er korrekt dato og stillingsprosent den ansatte har s√łkt om. Du vil¬† f√• lov til √• sende skjemaet videre til fastl√łnnsattestant p√• vanlig m√•te n√•r du trykker p√• send-knappen.

Beslutningsmyndigheten for √• innvilge denne type permisjoner er tillagt fakultetet, UB, POA. ¬†Saksgangen er satt opp slik at skjemaet sendes fra den ansatte til¬†leder som deretter sender skjema til fastl√łnnsattestant (FLA) p√• fakultet/UB, eller til fastl√łnnsattestant¬†ved POA n√•r det gjelder administrative avdelinger og Universitetsmuseet i Bergen. N√•r leder ‚Äúgodkjenner‚ÄĚ slike skjema vil dette si at du som leder har sett s√łknaden. Leder b√łr i disse tilfellene registrere om¬†s√łknaden anbefales/ikke anbefales i merknadsfeltet¬†slik at personalkonsulenten p√•¬†fakultetet, UB, POA¬†f√•r informasjon om hvordan leder p√• avdelingen stiller seg til permisjonss√łknaden.¬†Ansatte vil kunne lese leders p√•tegning. Dersom leder √łnsker √• gi utfyllende informasjon til permisjonss√łknaden¬†anbefales det at det opprettes en sak i Ephorte og at¬† saksnummeret i Ephorte angis i merknadfeltet i PagaWeb-skjemaet.

Vedlegg: Dersom det er¬†krav om dokumentasjon i forbindelse med¬†permisjons√łknaden sendes dokumentasjonen til leder/stedfortreder for leder som s√łrger for at dette blir lagt inn i Ephorte med referanse til Skjema ID i PagaWeb. Saksnummer p√• den opprettede saken ¬†i Ephorte registreres i merknadsfeltet p√• skjemaet i PagaWeb.

Leder √•pner skjemaet for √• lese s√łknaden og trykker¬†p√• send-knappen nederst i skjemaet.¬†Du f√•r da frem en dialogboks som viser hvor skjemaet kan sendes. Velg Til fastl√łnnsattestant¬†og trykk p√• send-knappen¬†for √• sende dette skjemaet¬†videre til fastl√łnnsattestant (FLA)¬†p√• fakultetet/avdelingen for behandling. Fastl√łnnsattestant skriver svarbrev til den ansatte via Ephorte¬†med kopi til avdelingen. Se beskrivelse for godkjenning av skjema¬†: Leder godkjenner skjema for permisjon og foreldrepermisjon

Informasjon om hvordan ansatte skal registrere permisjoner finnes under arkfanen Ansatte, 4 Permisjon

© 2010 Universitetet i Bergen | Personal og organisasjonsavdelingen
Informasjon om lønn og personaldatasystemet PAGA ved UiB
E-post: post@poa.uib.no