Saksgang for skjema

Her er en oversikt som viser hvilke skjema de ansatte skal ta i bruk i PagaWeb og hvordan saksgangen er satt opp for de enkelte skjemaene.
Saksgangen vil vise hvor du som leder skal sende skjema som du mottar fra ansatte:

Saksgang – skjema ansatte 2012

 

 

© 2010 Universitetet i Bergen | Personal og organisasjonsavdelingen
Informasjon om lønn og personaldatasystemet PAGA ved UiB
E-post: post@poa.uib.no