Lønnsrelaterte utlegg

Skjema Utlegg brukes til å kreve refusjon av lønnsrelaterte utlegg. Utlegg som UiB skal dekke etter avtale med den ansatte kan være utgifter til bredbånd (ADSL), mobiltelefon, fast telefon, kontingenter/abonnenter. Disse utleggene skal registreres i skjema for Utlegg. Andre utlegg som den ansatte selv har betalt, og som ikke er lønnsrelaterte, skal som før sendes til regnskapsavdelingen for utbetaling.

Utlegg skal skal godkjennes av leder med anvisningsmyndighet.  Ansatte fyller ut utlegg og sender skjema elektronisk til variabellønnsattestant som kontrollerer og attesterer skjemaet i PagaWeb før attestanten sender skjemaet til Leder for godkjenning.

Det er krav om at originale bilag skal vedlegges. Ansatte blir derfor bedt om å skrive ut det utfylte elektronisk skjemaet og stifte dette sammen med orginale bilag som sendes til variabellønnsattestant.

Leder åpner skjemaet og trykker på Send-knappen nederst i skjemaet for å godkjenne og overføre skjemaet til lønnskontoret. Informasjon om hvordan ansatte skal registrere utlegg finnes under arkfanen Ansatte, 8 Utlegg

© 2010 Universitetet i Bergen | Personal og organisasjonsavdelingen
Informasjon om lønn og personaldatasystemet PAGA ved UiB
E-post: post@poa.uib.no