Timeliste registrering

Skjema for «Variable tillegg og trekk» brukes ved registrering timelister. Når du fyller ut skjema må alle felt som er merket med * fylles ut.

Før du registrerer timer er det lurt å kontrollere at du er registrert med korrekt adresse og bank-kontonummer. I menyen til venstre finner du Min Mappe. Under arkfanene for Person finner du adresseopplysningene som er registrert på deg. I arkfane for Lønn finner du opplysninger om lønn og bank-konto. Dersom disse opplysningene ikke er korrekte, kan du korrigere dette ved å bruke skjemaet «Person og familieinformasjon«. ____________________________________________________________________________________________________________________
Når du skal registrere timeopplysninger velger du Min Mappe i menyen til venstre.
For å hente frem skjema for å registrere timelister klikker du på trekanten til høyre for «Oppgaver» og velger skjema «Variable tillegg og trekk» for å åpne skjema som du bruker for å registrere timelister.

Velg_nytt_skjema

VIKTIG: Når du har åpnet skjemaet, må du velge/registrere riktig Organisasjon øverst i skjemaet, slik at skjemaet blir sendt til riktig attestant.
Eksempel: dersom du skal skrive timeliste for Studieadministrativ avdeling (218000) må du velge dette som organisasjon øverst i skjemaet. Dersom du husker organisasjonsnummeret kan du skrive dette rett inn i feltet for organisasjon og trykke Enter. Dersom du ikke husker organisasjonsnummeret kan du velge organisasjonen ved å trykke på Organisasjonshierarki-symbolet. Når du har valgt organisasjon er det lurt å lagre skjemaet ved å trykke på Lagre-knappen øverst i skjemaet. Det er lurt å lagre skjemaet med jevne mellomrom slik at du ikke mister informasjon som du har registrert i skjemaet.

Heading_VTT

____________________________________________________________________________________________________________________

Utfylling av skjemaet:

Klikk på grønt kryss for å legge inn data for variable tillegg (for eksempel timelønn). Du får da frem en dialogboks hvor du må fylle inn nødvendige opplysninger.

Opptjent dato: Her registrerer du den datoen du vil skrive timer for.

Art: Klikk i feltet for Art for å få frem en liste med valg som kan benyttes for å registrere timelønn eller andre tillegg.
Velg art 1143 Timelønn (C-tab) for å registrere timer.

Klokke fra og Klokke til. Når du har registrert klokkeslett vil Antall timer fremkomme automatisk.

Trykk på knappen «Lagre» når du har fylt ut nødvendige opplysninger, eller trykk på «Registrer flere» dersom du skal registrere timer for flere dager.
Du ser det du har registrert som nye linjer i skjemaet når du har lagret registreringene. Dersom du ser at du har registrert noe feil, har du mulighet til å korrigere dette før du sender skjemaet (se bilde).

VTT_time

Når skjemaet er ferdig utfylt, trykker du på Send-knappen nederst i skjemaet, Du står da på valget «Registreringskontroll«. Velg Innboksen til Variabel og reise på den organisasjonen som du valgte øverst i arket, her 218000 og klikke på Send-knappen for å sende til attestant på denne avdelingen.

VTT_send

© 2010 Universitetet i Bergen | Personal og organisasjonsavdelingen
Informasjon om lønn og personaldatasystemet PAGA ved UiB
E-post: post@poa.uib.no